Wagenaar Psychotherapie


home
aanmelding
overeenkomst
vergoedingen
tarieven
afzegging
werkwijze
uw therapeute
klachten
in English

vergoedingen

Wagenaar Psychotherapie is een tweedelijns specialistische GGZ-praktijk, gespecialiseerd in partnerrelatietherapie.

Het college van zorgverzekeraars heeft besloten dat wanneer relatie- of werkproblematiek de hoofddiagnose is, deze sedert januari 2013 niet meer wordt vergoed. Partnerrelatietherapie valt sindsdien onder de categorie "onverzekerde zorg".

Wanneer er echter bij een van beide partners sprake is van een psychiatrische diagnose (zoals depressie, angst, posttraumatische stress) dan kan relatietherapie soms toch wel vergoed worden, volgens tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze partner heeft dan een verwijsbrief van de huisarts nodig voor specialistische GGZ.

Wagenaar Psychotherapie werkt zonder contracten met zorgverzekeraars. U ontvangt facturen rechtstreeks van de praktijk. Deze facturen kunt U zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van een eventuele declareerbare diagnose (zie hierboven) en van uw verzekeringsvoorwaarden is het mogelijk dat een deel van de therapiekosten vergoed wordt door uw zorgverzekeraar (restitutie). U dient dit zelf na te vragen bij uw zorgverzekeraar; vraag daarbij ook naar beperkingen in de restitutie (aantal zittingen, tijdsperiode, enz.). Uw zorgverzekeraar zal voor deze GGZ-zorg het wettelijk verplichte eigen risico in rekening brengen. Als U voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking wilt komen, dan heeft U ook een verwijsbrief van de huisarts nodig voor specialistische GGZ.

Let wel: U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van de facturen.

Meer informatie over vergoedingen is te vinden via de LVVP: https://www.lvvp.info/voor-clienten.

De praktijk van Wagenaar Psychotherapie heeft AGB-code 94055266.


tarieven voor onverzekerde zorg en zelfbetaling

Onderstaande tarieven gelden vanaf 1 april 2023.

De kosten voor individuele therapie bedragen €142,50 voor een consult van 60 minuten.

De kosten voor partnerrelatietherapie bedragen €210 voor een consult van 75 minuten.

Bij deze tarieven is rekening gehouden met 15 minuten "indirecte tijd" (voorbereiding, verslaglegging, correspondentie, e.d.) per consult.

De kosten voor leertherapie bedragen €142,50 per consult van 60 minuten.

De kosten voor supervisie bedragen €142,50 per zitting van 60 minuten.

Let op: De bovenstaande tarieven gelden alleen voor zelfbetalers. Als uw behandeling gebaseerd is op een declareerbare diagnose (na verwijsbrief van uw huisarts, zie hierboven) dan zijn de tarieven bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit, en anders dan hierboven aangegeven. Afhankelijk van uw zorgverzekering kunt U de gefactureerde kosten van uw behandeling misschien (deels) laten restitueren door uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar zal voor deze GGZ-zorg het wettelijk verplichte eigen risico in rekening brengen.

Let op: U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van de facturen.


afzegging

Als U verhinderd bent voor een afspraak, laat dat dan tenminste 48 uur van tevoren weten. Voor individuele afspraken die minder dan 48 uur tevoren worden afgezegd, wordt €60 in rekening gebracht. Voor relatiegesprekken die minder dan 48 uur tevoren worden afgezegd, wordt €100 in rekening gebracht. Laat het dus bijtijds weten indien U verhinderd bent!


Laatst bijgewerkt op 3 maart 2023; copyright © 2001-2023 C.L.A. Wagenaar